Onderzoek

The Politics of Humour (2014-heden)

Mijn onderzoek heeft zich de afgelopen jaren toegespitst op de politieke implicaties van humor. In de publieke opinie worden aan humor vaak allerlei krachten en effecten toegeschreven, zonder dat hiervoor duidelijk bewijs bestaat. Zo zouden comedians bij uitstek in staat zijn om de waarheid te spreken tegen de heersende macht en wordt humor vaak als rebels en gezagsondermijnend geframed. In de praktijk ligt het genuanceerder. Veel komische uitingen lijken op het eerste oog wel rebels, maar zijn bij nadere beschouwing toch behoorlijk conformistisch. Ook zit achter veel ogenschijnlijk onschuldige grappen een conservatieve agenda verscholen: gedrag dat afwijkt van de norm wordt bestraft door het belachelijk te maken. Dit soort tegenstrijdigheden fascineren me. Onder de vlag ‘the politics of humour’ doe ik er onderzoek naar. Ik werk hierbij veel samen met theaterwetenschapper en cabaretonderzoeker Dick Zijp, met wie ik mijn fascinatie voor de politieke implicaties van humor deel.

Promotieproject ‘The Power of Satire’ (2009-2013)

Tussen 2009 en 2013 werkte ik aan de Universiteit van Amsterdam aan mijn proefschrift over laat-achttiende-eeuwse Nederlandse satire. Op 22 januari 2014 verdedigde ik dit proefschrift in het openbaar. Het proefschrift werd tevens als boek uitgegeven door uitgeverij Verloren.

Hier vind je een beschrijving van mijn promotieonderzoek.

 


Nieuws