Lezingen & publieke optredens

Het onderstaande overzicht geeft al mijn publieke optredens en lezingen weer, zowel binnen als buiten de academie.

VERWACHT 4 juli 2017: lezing op de zomerconferentie van christelijke studentenvereniging C.S.F.R. Thema: Lof der Zotheid.

17 februari 2017: ‘Humor in de pers’. Lezing op de Student Geschiedenis Nederland-dag in Groningen.

4 mei 2016: ‘The anti-critical rhetoric of eighteenth-century Dutch political comedy’. Lezing op het congres ‘Comedy and Critical Thought’, University of Kent (Verenigd Koninkrijk).

6 april 2016: ‘The centre cannot hold. Blamerende satire en de poreuze grenzen van de literaire cultuur’.  Lezing op het congres ‘Achter de verhalen 6’, Rijksuniversiteit Groningen.

16 januari 2016: ‘Publiceren is parasiteren. Nieuwsparodieën van Van Gijsen tot De Speld’. Hoofdlezing van de grondvergadering 2016 van de Stichting Jacob Campo Weyerman, gehouden te Amsterdam.

30 oktober 2015: ‘De vergeten lach. Humor in achttiende-eeuwse Nederlandse nieuwsbladen’. Lezing op het symposium ‘Antropologie en humor’, ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Henk Driessen als hoogleraar culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

11 oktober 2015: interview in het radioprogramma Radio Swammerdam op Amsterdam FM.

30 juli 2015: ‘Hacks deriding hacks: the case of the Dutch ‘magic lantern’ journals of the 1780s’. Lezing op de 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam.

16 juni 2015: ‘Satire in stuurloze tijden’. Lezing binnen de wekelijkse lezingenreeks van SIB Utrecht. [Voor deze lezing werd ik bekroond met De Grote Mond Sprekersprijs 2014-2015, voor de beste lezing van het seizoen volgens het publiek.]

9 mei 2015: optreden in het televisieprogramma Blauw bloed (EO, NPO 2).

18 en 19 oktober 2014: ‘Gedonder in de tent. Nederland ten tijde van het revolutietijdvak 1780-1800’. Lezing op het festival Herfsttooi, Rijksmuseum Twenthe, Enschede.

10 oktober 2014: ‘Manipulatie om te lachen. Satire in woord en beeld in de Nederlandse geschiedenis’. Workshop op het congres ‘Maskers voor de massa’, georganiseerd door de Groningse studievereniging Ubbio Emmius.

27 mei 2014: ‘Between seriousness and laughter: the image of satire as derived from some eighteenth-century Dutch cases’. Lezing op het congres ‘Laughter and Satire in Europe 1500-1800’, georganiseerd door de University of Warwick (GB) in Venetië op 26 en 27 mei 2014.

3 april 2014: lezing over satire in de lezingenreeks ‘De Andere Blik’, georganiseerd door Antropologische Studievereniging Kwakiutl, Universiteit van Amsterdam.

17 januari 2014: interview in het VARA/BNN Radio 1-programma De Nieuws BV door Willemijn Veenhoven en Felix Meurders, over Nederlandse politieke satire uit heden en verleden.

12 oktober 2013: ‘Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Riooljournalistiek anno 1782’. Lezing op de alumnidag van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht.

17 januari 2013: ‘Enlightenment subverted. Pieter van Woensel’s Lantaarn as an example of the parasitic dimension of satire’. Lezing op het congres ‘Satire Across Borders’, georganiseerd door de projectgroep The Power of Satire.

11 september 2012: praatje over politieke satire bij de presentatie van de jaarlijkse almanak van SPIL, studievereniging voor politicologen te Leiden.

2 mei 2012: inleidende lezing over het verschijnsel satire voor de themamaand ‘Satire’ van Algemene Studentenvereniging Prometheus uit Leiden.

16 april 2012: ‘De zotheid bevraagd. Satire cultuurhistorisch benaderen – enige dilemma’s’. Presentatie op het promovendisymposium van het Huizinga Instituut.  (Referent: Joris van Eijnatten)

21 januari 2012: ‘De macht van het ironiseren. Pieter van Woensel en zijn satirische almanak De Lantaarn omstreeks 1800′, op de Publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies

20 januari 2012: ‘Outsiders on the inside. The “singularity” of Pieter van Woensel and his Lantaarn within an Enlightenment context’, op de Annual Conference of the Dutch-Belgian Society for Eighteenth-Century Studies (Werkgroep 18e eeuw) [thema: Centre and Periphery in the Enlightenment]

22 december 2011: geïnterviewd in het VARA Radio 1-programma De gids.fm, voor de wekelijkse wetenschapsrubriek ‘Radio Nieuwslicht’, door Menno Bentveld, over de grenzen van spot en satire in heden en verleden

25 juli 2011: ‘The sudden death of satire, or: how the Dutch satirical almanac De Lantaarn ceased to exist after 1801’, op het 13th International Congress of 18th Century Studies, Graz (Oosterijk)

6 april 2011: ‘De macht van satire. Grenzen testen, grenzen stellen’. Bijdrage aan de Dag van de Geesteswetenschappen 2011 (Universiteit van Amsterdam)

12 januari 2011:  ‘Geven en nemen. Interdisciplinariteit als onderhandelingsvraagstuk’, op het Derde Cross-over congres van de letterkundige neerlandistiek, gehouden aan de Universiteit Leiden

6 december 2010: ‘De wetenschapper als verhalenverteller. Cultuurgeschiedschrijving in de 21ste eeuw’, op het symposium Zwervend werken, ter gelegenheid van het afscheid van Arie Jan  Gelderblom, Universiteit Utrecht

29 oktober 2010: ‘Satire in woord en beeld in De Lantaarn van Pieter van Woensel’, op het symposium The madness of satire, georganiseerd door Frans Grijzenhout en mijzelf, in het Teylers Museum te Haarlem

27 augustus 2010: ‘Enlightenment contested…through laughter. The case of the Dutch periodical De Lantaarn [The Lantern], 1792-1801′, op het symposium Joy and Laugther in the 18th Century, georganiseerd door ISECS

13 november 2009: ‘De macht van satire’ [samen met Marijke Meijer Drees], op de jaarlijkse conferentie van HSN te Den Haag

27 augustus 2009: ‘De macht van satire’ [samen met Marijke Meijer Drees], op het Zeventiende Colloquium Neerlandicum van de Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek (IVN) te Utrecht

21 februari 2009: ‘New Perspectives on (Early Modern Dutch) Satire’[samen met Marijke Meijer Drees], op de First International Conference on Humour and Satire te Orivesi (Finland)