Onderzoek

Van 1 juni 2009 tot en met 1 juni 2013 was ik aangesteld als AiO aan de Universiteit van Amsterdam, in het kader van het NWO-onderzoeksproject The power of satire. Cultural boundaries contested. Onder begeleiding van mijn promotor prof.dr. Frans Grijzenhout, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd, en mijn co-promotor dr. Marijke Meijer Drees, senior docent-onderzoeker vroegmoderne Nederlandse literatuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte ik aan mijn promotieonderzoek, dat ik in de zomer van 2013 afrondde. Op woensdag 22 januari 2014 verdedigde ik in het openbaar mijn proefschrift: Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800.

Zie verder:
Korte beschrijving van mijn promotieonderzoek
Overzicht van mijn publicaties
Overzicht van gegeven lezingen