UU, 2008-2012

Van september 2008 tot en met maart 2012 was ik in deeltijd verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ik werkte daar voor de opleidingen Taal- en Cultuurstudies, Nederlandse Taal en Cultuur en Literatuurwetenschap. Ik gaf onder meer college over spot en satire, vroegmoderne literatuur, methoden en technieken van letterkundig onderzoek en wetenschapsfilosofie van de geesteswetenschappen. Daarnaast was ik actief als tutor van eerstejaarsstudenten en begeleidde ik bachelorscripties in de vroegmoderne Nederlandse letterkunde.