Onderwijs

Momenteel verzorg ik onderwijs voor de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur en de master Letterkunde van de Radboud Universiteit.

Van november 2013 tot en met augustus 2017 was ik verbonden aan de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

In de cursusjaren 2013-’14 en 2014-’15 was ik verbonden aan de opleidingen Geschiedenis en Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam.

Van september 2008 tot en met maart 2012 was ik verbonden aan de opleidingen Nederlands en Taal- en Cultuurstudies (TCS) van de Universiteit Utrecht.

Tussen 2004 en 2007 was ik student-assistent bij de afdeling Vroegmoderne letterkunde van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht.