Home

Fotograaf: Suzan Zanders-Schlijper.

Hallo, mijn naam is Ivo Nieuwenhuis (Nijverdal 1985). Ik ben als docent-onderzoeker vroegmoderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast schrijf ik cabaretrecensies voor Theaterkrant.

Mijn onderzoek heeft zich de afgelopen jaren toegespitst op de thema’s humor, satire en ironie en hoe die verschijnselen zich voordoen en hebben voorgedaan in de Nederlandse cultuur, waarbij alles van achttiende-eeuwse satirische tijdschriften tot hedendaags cabaret mijn interesse heeft. Ik ben daarnaast gespecialiseerd in de literatuur- en cultuurgeschiedenis van de lange achttiende eeuw (1670-1830).

Ik ben secretaris van de Werkgroep Achttiende Eeuw en vice-voorzitter van de Stichting Jacob Campo Weyerman.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je me bereiken via I.Nieuwenhuis [at] let.ru.nl.